วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..คณะเจ้าหน้าที่ชุี่ด ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ของ นพค.๕๖ ฯ จ.อุบลราชธานี

. . . ...เมื่อ ๒๕ – ๓๐ ธ.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๒๑ ฯ จัดเจ้าหน้าที่ ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ ลงพื้นที่ในเขตรับผิดชอบการพัฒนา ของ นพค.๕๖ สนภ.๕ นทพ. จ.อุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้
........... ๑, โครงการบ้านน้ำดื่ม .....สัมภาษณ์ ท่าน ผอ.เชิดศักดิ์  ทาสมบูรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานีเกี่ยวกับการสร้างอาคารบ้านน้ำดื่มดังกล่าวซึ่ง นพค.๕๖ เป็นผู้มาดำเนินการให้ มีผู้ได้รับประโยชน์ เป็นนักเรียน ๒๕๓ คน ครู ๑๘ คน ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

........... ๒. งานก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก ที่ ศูนย์การเรียนรู้ ฯ ตามรอยเท้าพ่อ ขนาดกว้าง ๗ เมตร × ๕ เมตร

ซึ่งดำเนินการโดย นพค.๕๖ ซึ่งสัมภาษณ์ ผู้ใหญ่ สุทิม  มูลนาม ผญบ.หมู่ที่ ๑๐ บ.ท่าโพธิ์ศร๊ และสัมภาษณ์ นาย ณรงค์  สิมพันธ์  นายก อบต.ท่าโพธิ์ศรี มีผู้ได้รับประโยชน์ ๑๑ หมู่บ้าน (ทั้ง ต.ท่าโพธิ์ศรี , ต.โนนสมบูรณ์ และ บางส่วนของ อ.น้ำขุ่น)

............ ๓. งานขุดสระเก็บน้ำรองพื้นยางพารา ให้กับราษฎรตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ

โดยสัมภาษณ์ นาย เชิดศักดิ์  วิสาพล บ้านเลขที่  ๑๑๗ หมู่ ๒ ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

............ ๔. งานปรับปรุงเส้นทางลูกรังเป็นถนนลาดยาง CapeSeal ขนาดกว้าง ๕.๔ เมตร ยาว ๔.๒ กม.

โดย สัมภาษณ์ นาย ไชยา  จันดารัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี  
ซึ่งเป็นเส้นทางระหว่างบ้านหัวน้ำ หมู่ที่ ๓ ถึง บ้านตาเกา หมู่ ๑ ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี มีผู้ได้รับประโยชน์ ๓ ตำบล ๑,๐๐๐ กว่าครัวเรือน

......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
   
 
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ 30 ธ.ค.2559- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8