วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ( WWW.rbs921.com ) " สถานีเพื่อการพัฒนาประชาสัมพันธ์ , บันเทิง , และ ธรรมะ " ...  
ข่าวในพระราชสำนัก
 
 
 
 
พ.อ.อาจอง บัวชุม  หน.วส.921 สนภ.5 นทพ.
พ.อ.อาจอง บัวชุม
หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.
 
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
# # # # #
รัฐบาลไทย
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นทพ.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
สจว.109
* * * *
# # # #
สาระ - บันเทิง
.........
ดีเอ็มซี ดอททีวี
ธรรมะเดลิเวอรี่ ช๊อป
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
... ต้องดูให้ได้...สปอต พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ . . .
 
รับฟังวิทยุออนไลน์ ( เวลา 05.00 น. - 21.00 น.)กดปุ่ม..PLAY.. ด้านล่างนี้
  .
รายการวิทยุ..จากส่วนราชการที่น่าสนใจ
รายการธรรมะกับเยาวชน(เวลา ๑๘๑๕ - ๑๙๐๐ น.) ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ โดย พระครูสารวชิราภรณ์ เจ้าคณะตำบลฝายนาแซง/เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ - พระมหาสหัสภัทร์ ปัญญาวุฒโท

คุณ ชัยณรงค์ ฐานสมบัติ . รายการ เรือนจำพบประชาชน ทุกวันเสาร์(เวลา ๑๔๐๕ - ๑๔๓๐ น.) .โดย คุณ ชัยณรงค์ ฐานสมบัติ จาก เรือนจำ อ.หล่มสัก

 

ปลัด นพดล  กันหา ..รายการพบปะ-อบต.(เวลา ๐๗๓๐-๐๘๐๐ น.)ทุกเสาร์-อาทิตย์

โดย นาย นพดล กันหา ปลัด อบต.แคมป์สน

รายการ กศน.พบประชาชน วันพฤหัสบดี(เวลา ๑๔๓๐-๑๕๐๐น.)โดย ครู จุมลี ภักดีราช จาก กศน.หล่มสัก ..
 
รายการ "ชายคา ธกส. " เวลา ๑๗๐๕ - ๑๘๐๐ น. ทุกวัน ..โดย..
...
   
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของ คสช.
   
 
 
   
   
.. . เมื่อ ๔ - ๑๐ ม.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.ให้ ร.ต.ณรุจศ ทองเวียง และคณะเจ้าหน้าที่ ชุด ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.921 ฯ เข้าพื้นที่การปฎิบัติงานของ นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานในด้านต่างๆดังนี้....(อ่านต่อ) ,,,,,.(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
 
.. . เมื่อ ๑๖ - ๒๓ ธ.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.ให้ เจ้าหน้าที่ ชุด ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ เข้าพื้นที่การปฎิบัติงานของ นพค.๕๒ สนภ.๕ นทพ.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานในด้านต่างๆ.....(อ่านต่อ)........(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel ).
.. . เมื่อ ๘ - ๑๔ ธ.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.ให้ เจ้าหน้าที่ ชุด ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.921 ฯ เข้าพื้นที่การปฎิบัติงานของ นพค.๕๔ สนภ.๕ นทพ.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานในด้านต่างๆ ....(อ่านต่อ)........(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

.. . เมื่อ ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ.ให้ เจ้าหน้าที่ ชุด ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ เข้าพื้นที่การปฎิบัติงานของ นพค.๕๓ สนภ.๕ นทพ.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานในด้านต่างๆดังนี้ ๑.สัมภาษณ์ ท่าน พ.อ.อัครภณ ทองสุทธิ์ ผบ.นพค.๕๓ ฯ เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา (๒). สัมภาษณ์ นาย วิรัตน์ ชูเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอก เกี่ยวกับ การสร้างโรงเรือนตลาดกลางเพื่อพืชผลทางการเกษตร โดย นพค.๕๓ (๓.) สัมภาษณ์ นาง ปราณี แสงสุวรรณ์ เลขานุการ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านเสาธงชัย ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เกี่ยวกับ การสนับสนุนโรงสีข้าว ของ นพค.๕๓ (๔.) สัมภษณ์ ท่าน ผอ.อภินันท์ ฝอยทอง ผอ.รร. บ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เกี่ยวกับ การสร้างอาคารน้ำดื่ม ...(อ่านต่อ)..…..(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

.. . เมื่อ ๒๑ - ๒๓ พ.ย.๕๙ บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ให้ ร.ต.ณรุจศ ทองเวียง และ เจ้าหน้าที่ ชุด ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ เข้าพื้นที่การปฎิบัติงานของ นพค.๕๕ สนภ.๕ นทพ. ...(มีต่อ)........(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

กิจกรรมของหน่วย ฯ ในห้วงที่ผ่านมา (ล่าสุด)

.. . เมื่อ๒๗ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๘๕๙ บก.ทท.(นทพ.)โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. และคณะเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจเรทหาร นำโดย ท่าน พล.ต.วิชา ไผ่เกาะ ผอ.สตป.สจร.ทหารเป็นหัวหน้าชุด ฯ .....(อ่านต่อ).....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )

   
.. . เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ได้กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๒๑สนภ.๕ นทพ. ระหว่าง พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ซึ่งไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณะภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กับ พ.อ.อาจอง บัวชุม เสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งมารับตำแหน่ง หน.วส.๙๒๑ ฯ แทน ...(อ่านต่อ).............(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
.. . เมื่อ๒๓ เม.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.ท.อนุสรณ์ คุณกระมุท ร.น. รอง หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. และคณะเจ้าหน้าที่ วส.๙๒๑ ฯ ร่วมพิธีเปิดงานบวงสรวงศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ....(อ่านต่อ).....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
... . มื่อ๑๑ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ....(อ่านต่อ)......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )คลิก
 
 
กิจกรรม  วส.
ข่าว ..ประชาสัมพันธ์
พิธีพระราชทานเพลิงศพ(มีต่อ)
๒๒ ก.พ.๖๐ทดสอบร่างกาย
๒๐ ก.พ.๖๐ ถ่ายทอดเสียงเขาค้อ
๑๔ -๑๖ก.พ.๖๐กิจกรรมวัฒนธรรมพิ้นบ้าน
๘ ก.พ.๖๐ต้อนรับ ท่าน พลโท ชัยยันต์ จิตต์ทา
๖ ก.พ.๖๐สนับสนุนการแสดงฯ
๒๗ ม.ค.๖๐จัดงานวันสถาปนาหน่วยฯ
๒๕ ม.ค.๖๐ประสานใจในสถานศึกษา
๒๓ ม.ค.๖๐สื่อข่าว โครงการ " ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย
๒๐-๒๑ ม.ค.๖๐ร่วมบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๑๐๐ วัน)
๑๘ ม.ค.๖๐ถ่ายทอดเสียงพิธีฯ(อ่านต่อ)
๑๗ ม.ค.๖๐ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการอบรมฯ
๑๔ ม.ค.๖๐ วันเด็กฯ
๑๔ ม.ค.๖๐รอง หน.วส.ฯร่วมงานวันเด็ก
๑๓ ม.ค.๖๐มอบทุนการศึกษา
๒๙ ธ.ค.๕๙ มอบผ้าห่มกันหนาว
๒๙ ธ.ค.๕๙วางพวงมาลาพ่อขุนฯ
๒๒ ธ.ค.๕๙ประสานใจในสถานศึกษา
๑๙ ธ.ค.๕๙ต้อนรับ พล.อ.ลือพงศ์
๑๐ ธ.ค.๕๙ เปตอง ๙๒๑ คัพครั้งที่ ๑๔

๖ ธ.ค.๕๙เยาวชนอาสาประชาสัมพันธ

์ป้องกันยาเสพติด

๒๔ - ๒๕ พ.ย.๕๙ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

24พ.ย.59 ประสานใจในสถานศึกษ
14 พ.ย.59 ถ่ายทอดเสียงเมืองราด
4-5 พ.ย.59 ทอดกฐินสามัคคี วัดลัฏฐิวัน
23 ต.ค.59หน.วส.ฯร่วมวางพวงมาลา
22 ต.ค.59 หน.วส.ฯร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
20ต.ค.59 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาล

9ต.ค.59 วส.921 ฯ จัดแข่งฟุตบอลเยาวชน

วส.921 คัพ

20 ส.ค.59ถ่ายทอดเสียงโครงการ " สานฝันวัยใส
14-15ก.ย.59 ติดตามสถานการณ์น้ำ
17 ส.ค.59 ทดสอบร่างกาย
10 ส.ค.59ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
9 ส.ค.59ทำบุญตักบาตร (มีต่อ)
5ส.ค.59 วันกำเนิด รร.จปร.
5ส.ค.59 บริจาคโลหิต
4 ส.ค.59ร่วมงานวันรพี
อ่านข่าว ต่างประเทศ ...
 . - ข่าวต่างประเทศ (ล่าสุด) ...
   
 
   
. . . .. . . . .. รับฟังวิทยุ - Online กดปุ่มเมนูด้านซ้าย รูป หรือ . .
     
 

จำนวนครั้ง ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่ม (๑๗ มิ.ย.๕๔)

Website counter  

ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.ss
Updat.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.- เมือ 28 เม.ย.60Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717 - 8
 
พลเอก สุรพงษ์   สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พลเอก หัสพงศ์  ยุวนวรรธนะ
ผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ ผอ.สนภ.5 นทพ.
พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๕