วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..หน.วส.921ฯและคณะเจ้าหน้าที่ วส.921 ฯ ปชส.มอบบ้าน ฯ
. . . เมื่อ ๒๓ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๐๓๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. และเจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วส.๙๒๑ ฯ ลงพื้นที่สื่อข่าว โครงการ " ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล “และโครงการ " คิดดี ทำดี ออมวันละสามบาท เพื่อสังคม " โดย สำนักงาน ธกส. จ.เพชรบูรณ์ ได้รวบรวมเงินบริจาคของพนักงานในสังกัด ประมาณ ๕๔๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาท) เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ มอบให้ กองพลทหารม้าที่ ๑ เป็นผู้ก่อสร้างร่วมกับชุมชน ทั้ง ๑๑ อำเภอ ใน จ.เพชรบูรณ์ อำเภอละ ๑ หลัง ในส่วนของ อ.หล่มเก่า ได้ก่อสร้างบ้านให้แก่ นางสาว ขวัญหล้า คำพรวน โดยมี นาย พิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในการส่งมอบบ้านดังกล่าว และมี นาย ยุทธนา เฮี๊ยะหลง ผอ.ธกส.จ.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานฯ ซึ่งมี พ.อ.วัชชรพงษ์ แก้วแจ้ง เสนาธิการ กองพลทหารม้าที่ ๑ และหัวหน้าส่วนราชการในเขต อ.หล่มเก่า ร่วมพิธี ฯ ณ บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๑ บ้านวังขอน ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ พร้อมทั้งมอบสิ่งของ อุปโภค - บริโภค แก่ นส.ขวัญหล้า คำพรวน อีกด้วย….....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
. . . วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ณฐภณ สุกกสังค์ หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. ให้ น.ท.หญิง กชพรรณ เป็นสุข นกร.วส.๙๒๑ฯ และ จนท.วส.๙๒๑ฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน " รวมพลังด้วยความภักดี " ณ วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นาย พิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน .....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
 
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ 24 ม.ค.2560- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8