วส.921 สนภ.5 นทพ.(RADIO BROADCASTING STATION)
หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคคลากร
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
ฟังรายการวิทยุ จาก สถานีวิทยุ 921 สนภ.5นทพ. AM.972 KHz. จ.เพชรบูรณ์ 0500-2200 น.
ฟังวิทยุ-Online.
คลิ๊กเข้าสู่เฟสบุ๊ค วส.921
คลิ้กเข้าสู่ทวิตเตอร์ วส.921
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
นพค.51
นพค.52
นพค.53
นพค.54
นพค.55
นพค.56
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
.........
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดข้าว
. . . เมื่อ ๑๖ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ พ.ย.๖๐ เพื่อเพิ่มช่องทางเลือกและสร้างอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกให้แก่เกษตร พัฒนาระบบตลาดและกระตุ้นให้เกษตรกรสนใจพัฒนาผลผลิตอย่างจริงจังเป็นไปตามความต้องการของตลาด ณ สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด หมู่ที่ ๒ ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นาย พิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.เพชรบูรณ์เป็นประธาน......(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมพิธีเปิดตลาดนัดข้าว
. . . เมื่อ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๐ เวลา ๐๖๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.สนภ.๕ นทพ.พร้อมข้าราชการในอำเภอหล่มเก่า ได้ร่วมพิธีทำบุญลงเสาเอกบ้านพักนายอำเภอหล่มเก่า โดย มี ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในพิธี ณ บ้านพักนายอำเภอหล่มเก่า. ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์.....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมพิธีเปิด-ปิด และถ่ายทอเสียงงานแข่งเรือยาว
. . . เมื่อ ๑๗ และ ๑๙ พ.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีเปิด และพิธีปิดงาน พร้อมทั้งถ่ายทอดเสียง งานประเพณีการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ลำน้ำพุงวัดทุ่งธงไชย ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นาย พิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ และ ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดงาน ฯ ....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
..หน.วส.๙๒๑ ฯ ประดับยศ และเยี่ยมเยือน ฯ
. . . เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.921 สนภ.5 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับยศ กำลังพล วส.๙๒๑ ฯ ซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นพร้อมทั้งให้โอวาทและถ่ายภาพร่วมกัน ณ บก.วส.๙๒๑ สนภ.5 นทพ. จากนั้น หน.วส.๙๒๑ ฯ ได้เยี่ยม นาย สมัคร กันดา บิดาของ พ.จ.อ.กฤชพล กันดา จนท.วส.๙๒๑ฯ พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการของหน่วย ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล ณ ห้องผู้ป่วยชาย รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ณ ห้องผู้ป่วยชาย รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
..วส.๙๒๑ ฯ ร่วมพิธีเปิด-ปิด และถ่ายทอเสียงงานแข่งเรือยาว
. . . เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๔๕ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๒๑ สนภ.๕ นทพ. นำกำลังพล ร่วมพิธีมอบโคมไฟแสงสว่าง และ มอบอุปกรณ์การแพทย์ในโครงการ PEA. ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ณ บริเวณหน้าอาคาร รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธาน ฯ พร้อมทั้ง สัมภาษณ์ ผจก.กฟภ.หล่มเก่า เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ทาง สถานีวิทยุ ๙๒๑ ฯ อีกด้วยจากนั้น..เวลา ๑๐๐๐ น. หน.วส.๙๒๑ฯได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาหล่มเก่า ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น ๒ รพ.สมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานในการประชุม....(ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/sdo921?ref=aymt_homepage_panel )
   
   
Update.Web.by. ฝ่ายสารสนเทศ วส.921 สนภ.5 นทพ.-เมื่อ- 20 พ.ย.2560- Email:afdc_sdo921@hotmail.com /ติดต่อสอบถาม ฝ่ายสารสนเทศ .วส.921สนภ.5 นทพ. โทร.056-708717- 8